ปีการศึกษา 2560

 

กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ภาคเรียนที่ 1 / 2560
ประชุมผู้ปกครอง                                     26 พฤษภาคม 2560
                           กิจกรรมวันไหว้ครู                                         12 มิถุนายน 2560
                           เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน                                         23 มิถุนายน 2560
                           กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน                                         30 มิถุนายน 2560
                           กิจกรรมวันเข้าพรรษา – วันเข้าพรรษา                                   3 – 7 กรกฎาคม 2560
                           กิจกรรมสวนเด็กสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1                               11 – 14 กรกฏาคม 2560
                           พิธีสถาปนาคณะกรรมการนักเรียน                                       27 กรกฎาคม 2560
                           กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษ รัชการที่ 10                                       27 กรกฎาคม 2560
                           ตลาดนัดอาเซียน                                           4 สิงหาคม 2560
                           กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน                                   8 – 10 สิงหาคม 2560
                           กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่                                          11สิงหาคม 2560
                           สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์                                 15 – 18 สิงหาคม 2560
                           ทัศนศึกษา ครั้งที่ 2                                    28 – 1 กันยายน 2560
                           นิเทศการสอน ครั้งที่ 2                                   18 – 22 กันยายน 2560
                           นิทานสร้างสรรค์ปัญญา                                          23 กันยายน 2560
                           กิจกรรมสวนเด็กสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2                                  25 – 29 กันยายน 2560
                           วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2560                                          29 กันยายน 2560
……………………………………………………
ภาคเรียนที่ 2 /2560
   
                           เปิดภาคเรียนที่ 2/2560                                        1 พฤศจิกายน 2560
                           กิจกรรมวันลอยกระทง                                        3 พฤศจิกายน 2560
                           ทัศนศึกษา ครั้งที่ 3                              20 – 22 พฤศจิกายน 2560
                           กีฬาสายสัมพันธ์สวนเด็ก                                      25 พฤศจิกายน 2560
                           กิจกรรมวันพ่อ                                            4 ธันวาคม 2560
                           กิจกรรมสวนเด็กสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3                                  18 – 22 ธันวาคม 2560
                           กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่                                          29 ธันวาคม 2560
                           กิจกรรมวันครอบครัวสัมพันธ์                                          29 ธันวาคม 2560
                           กิจกรรมวันเด็ก                                          12 มกราคม 2561
                           กิจกรรมวันครู                                          16 มกราคม 2561
                           ทัศนศึกษา ครั้งที่ 4                                  23 – 25 มกราคม 2561
                           วันสานสัมพันธ์สวนเด็ก ปีที่ 31                                       18 กุมภาพันธ์ 2561
                           กิจกรรมสวนเด็กสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4                               19 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
                          งานฮอมเรื่องเล่าจาวสวนเด็ก , ตลาดนัดอาเซียน                                              2 มีนาคม 2561
                           ค่ายอนุบาล 3/พิธีอำลาสวนเด็ก                                        3 – 4 มีนาคม 2561
                           วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2560                                              2 มีนาคม 2561
                           ปิดภาคเรียนที่ 2/2560                     3 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2561
……………………………………………………