ผู้บริหารและบุคลากร

 

 

หม่อมหลวงนิศามณี  ผลธัญญา
M.L.Nisamanee Pontanya
ผู้รับใบอนุญาต

 

นางสาววิธัญญา  ผลธัญญา
Miss Witanya Pontanya
ผู้จัดการ

   

   

 

   นางสาวพรชนก  ทากิตติ
Miss Pornchanok  Takitti
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ